Hem

Filservice för avgiftsfri data

Prenumeration av Uppdateringstjänsten för avgiftsfri data

Med hjälp av Uppdateringstjänsten för avgiftsfri data kan du ladda ned en förteckning av de filer som har uppdaterats i Filtjänsten för avgiftsfri data efter en viss tidpunkt. Tjänsten baserar sig pä ett Atom-flöde med nedladdningslänkar som direkt ger tillgång till filerna.

Genom att prenumerera pä Uppdateringstjänsten för du per e-post en identifikationsnyckel som ger tillgång till tjänsten. E-posten skickas inom cirka trettio minuter efter beställningen. Tjänsten är avgifts-fri.

Uppgifter för prenumeration