Filtjänst för avgiftsfri data

FI SV EN

Prenumeration av Uppdateringstjänsten för avgiftsfri data

Med hjälp av Uppdateringstjänsten för avgiftsfri data kan du ladda ned en förteckning av de filer som har uppdaterats i Filtjänsten för avgiftsfri data efter en viss tidpunkt. Tjänsten baserar sig pä ett Atom-flöde med nedladdningslänkar som direkt ger tillgång till filerna.

Genom att prenumerera pä Uppdateringstjänsten för du per e-post en identifikationsnyckel som ger tillgång till tjänsten. E-posten skickas inom cirka trettio minuter efter beställningen. Tjänsten är avgifts-fri.

Uppgifter för prenumeration